Bi.Bran

Bi.Bran pobudza układ odpornościowy osób chorych na nowotwory

Bi.Bran jest suplementem diety wzmacniającym układ odpornościowy. Bi.Bran uważany jest przez specjalistów w dziedzinie immunologii za najlepszy preparat o działaniu immunomodulacyjnym.

Komórki NK (niszczące komórki rakowe), na które oddziałuje Bi.bran, są od 2 do 5 razy skuteczniejsze w zwalczaniu komórek nowotworowych już po 16 godzinach od chwili zetknięcia się z preparatem.

 • posiada ogólne działanie immunomodulacyjne (poprawa funkcji układu odpornościowego).
 • w sposób szczególny wpływa na aktywność komórek NK, których fizjologiczną czynnością jest rozpoznanie i zabicie pewnych komórek nowotworowych i komórek zakażonych wirusem
 • ma wpływ zarówno na odpowiedź komórkową (NK, limfocyty T, makrofagi) jak również na humoralną odpowiedź immunologiczną (limfocyty B, immunoglobiny).
 • jest produktem w 100% naturalnym, nietoksycznym, wchłanianym bezpośrednio w jelicie cienkim (bez trawienia),nie ma działań ubocznych
 • jego skuteczność została udowodniona w wielu badaniach laboratoryjnych i klinicznych.


Bi.Bran produkuje japońska firma farmaceutyczna Daiwa Pharmaceutical Co, Ltd. w Tokyo.

 Hamowanie wzrostu guza

W badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Chiba stwierdzono, że Bi.bran wywiera działanie hamujące na trzy rodzaje nowotworów – białaczkę, raka żołądka i płuc. W ramach eksperymentu Bi.bran dodawano do trzech linii komórek nowotworowych związanych z białaczką oraz z rakiem żołądka i płuc. Po upływie trzech dni aktywność wszystkich trzech linii komórkowych spadła. Badanie to przeprowadzono na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Technologii Uniwersytetu Chiba. Wnioski opublikowano w marcu 2002 r. w „Journal of the Japanese Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry”.

Pacjenci z nowotworem i niskim poziomem aktywności komórek NK

Wykazano, że u pacjentów z zaawansowanym nowotworem występuje odpowiedź na terapię z zastosowaniem Bi.branu. Pośród 27 pacjentów w wieku od 42 do 57 lat u wszystkich stwierdzono niską aktywność komórek NK. Występowały u nich różnorodne zaawansowane nowotwory, m.in. piersi, gruczołu krokowego i szyjki macicy, szpiczak mnogi oraz białaczka. Wszyscy uczestnicy otrzymywali 3 g Bi.branu dziennie.

Po upływie dwóch tygodni od pierwszego zastosowania Bi.branu stwierdzono znaczne wzrosty aktywności komórek NK.

U pacjentów ze szpiczakiem mnogim aktywność ta wzrosła ponad pięciokrotnie;
u pacjentek z rakiem szyjki macicy uległa potrojeniu,
u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego i białaczką aktywność wzrosła więcej niż dwukrotnie.

Choć u większości pacjentów badane parametry ulegały stopniowej poprawie w każdym z okresów badania – po dwóch tygodniach, trzech miesiącach oraz sześciu miesiącach – stwierdzono, że u trzech pacjentów Bi.bran nie wywołuje żadnego skutku. Podczas tego badania siła komórek NK rosła. Komórki NK zawierają ziarnistości. Niski poziom ziarnistości oznacza, że są wyczerpane lub poddane immunosupresji. Pod wpływem Bi.branu granulacja komórek zostawała przywrócona i skuteczność działania odbudowana. Badacze stwierdzili, że podniesienie aktywności komórek NK pod wpływem Bi.branu może być związane ze wzrostem ilości ziarnistości komórek NK. Spostrzeżenia te opublikowano w roku 1996 na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Badań nad Rakiem w Waszyngtonie, w stanie Columbia.

Przeciwstawianie się skutkom chemioterapii

Cisplatyna i adriamycyna są dwoma ważnymi lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów. Cisplatyna jest związkiem platyny. Leki zawierające platynę stanowią podstawę nowoczesnego leczenia raka jajnika, jąder oraz niektórych innych nowotworów. Adriamycyna jest antybiotykiem. Oba leki są chemioterapeutykami hamującymi wzrost komórek nowotworowych w organizmie. Oba mają także istotne działania uboczne. Skuteczność Bi.branu w ograniczaniu toksycznych działań niepożądanych tych leków sprawdzano w ramach niewielkiego badania na modelu zwierzęcym. Wydzielono kilka grup: grupę otrzymującą wyłącznie cisplatynę, grupę otrzymującą cisplatynę i Bi.bran (w wysokiej i niskiej dawce), grupę otrzymującą wyłącznie adriamycynę, grupę otrzymującą adriamycynę i Bi.bran (w wysokiej i niskiej dawce) oraz grupę kontrolną. W czasie jedenastu dni Bi.bran podawano w ilości proporcjonalnej do wagi ciała, a zdolność tego preparatu do łagodzenia działań ubocznych chemioterapii kontrolowano, monitorując stan poszczególnych organów, zwłaszcza przewodu pokarmowego.

Wyniki tego badania wskazują, że dodatkowa terapia z zastosowaniem Bi.branu pomaga w zapobieganiu występującej zwykle utracie masy ciała w 72%.

(…) Stwierdzono, że Bi.bran wykazuje skuteczność w zakresie zachowania wagi ciała po zastosowaniu toksycznych dawek cisplatyny i adriamycyny oraz w zakresie ochrony przed poważnymi patologiami przewodu pokarmowego. Badacze odnieśli wrażenie, że Bi.bran może odgrywać rolę w poprawie jakości życia pacjentów poddawanych chemioterapii. Badanie przeprowadzone zostały przez naukowców eksperymentatorów, w tym dr. Hiroaki Maedę, Dyrektora Działu Badawczo-Rozwojowego w Daiwa Pharmaceutical, Laboratorium Bezpieczeństwa Produktów w East Brunswick w New Jersey oraz firmę Creative Strategy Inc. z Tokio.

Poprawa produkcji interferonu wzrasta dziesięciokrotnie

Przy takich właściwościach leczniczych i ożywczych nic dziwnego, że natura nadała komórkom NK kształt serca. W badaniu tym stwierdzono także, że lepsza aktywność komórek NK zdaje się wpływać stymulująco na aktywność limfocytów T i B. Jak wyjaśnia dr Ghoneum: „Mechanizmy tego oddziaływania zdają się przypominać łańcuch zdarzeń: Bi.bran stymuluje komórki NK, które z kolei wzmagają wydzielanie interferonu gamma. To powoduje dalszą aktywację części komórek układu odpornościowego”. Limfocyty T i B mają zasadnicze znaczenie dla zachowania zdrowia układu odpornościowego.

 
Dr Ghoneum podsumowuje: „Bi.bran, jako terapia wspierająca klasyczną terapię przeciwnowotworową, jest łatwą, bezpieczną, nietoksyczną i bezbolesną metodą przywracania sił pacjentom onkologicznym”.


 • Przygotowanie do pierwszej wizyty

  1. Przynieś swój spisany jadłospis z 2-3 dni (godzina, posiłek, ilość): WZÓR
  2. Jeśli cierpisz na choroby przewlekłe i posiadasz wyniki badań z nimi związane, przynieś je na wizytę
  3. Przed analizą składu ciała: miej na sobie lekką odzież, nie uprawiaj sportu, nie spożywaj posiłków i nie pij nadmiernej ilości płynów 2h przed badaniem. Przeciwwskazania: ciąża, rozrusznik serca

  Przebieg wizyty

  Wizyta pierwsza

  1. Wywiad chorobowy
  2. Analiza składu ciała
  3. Wywiad żywieniowy
  4. Omówienie zaleceń żywieniowych (jeśli badania nie będą potrzebne)

  Jeśli badania nie będą potrzebne, możliwe jest opcjonalne opracowanie zaleceń dietetycznych w formie pisemnej (w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych za dodatkową opłatą, szczegóły w cenniku)

  Wizyta kolejna (gdy na pierwszej wizycie skierowano na badania)

  1. Analiza wyników badań
  2. Analiza składu ciała
  3. Omówienie zaleceń żywieniowych
  4. Opcjonalne opracowanie zaleceń dietetycznych w formie pisemnej (w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych za dodatkową opłatą, szczegóły w cenniku)

  Kolejne wizyty kontrolne w zależności od problemu mogą występować co 1-6 miesięcy.

  Wykrywanie nietolerancji pokarmowej

  Przeprowadzenie czułych testów na nietolerancję pokarmową pozwala ustalić, jakie składniki spożywanych pokarmów wywołują niepożądane skutki.

  Dieta a stan zdrowia

  Związek diety z kondycją zdrowotną oraz całościowym samopoczuciem jest bardziej ścisły, niż może się to wydawać.

  Wspomaganie dietą leczenia chorób

  Podstawą wspomagania leczenie większości chorób - przewlekłych bądź czasowych - jest ustalenie odpowiedniego żywienia.

  Dietetyk IBS Poznań - DIETETYK-MED - zapoznaj się z ofertą