TELEFONICZNE ZAPISY OBSŁUGUJE CENTRUM ZDROWIA AGVITA tel. 533 336 877 (9.00-18.00, pn-pt).

Samodzielne zapisy

RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zapisując się na konsultację w gabinecie dr Malwina Taborowska wyrażam zgodę zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych** przez Malwina Taborowska 60-288 Poznań, ul. Promienista 6 (administratora danych), w celu komunikacji, korzystania z usług dietetycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt lub odbioru opracowań dietetycznych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez osoby upoważnione (pracowników rejestracji) Centrum Zdrowia Agvita, ul. Promienista 6 w Poznaniu, w celu obsługi wizyty.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Malwina Taborowska w celu ich przetwarzania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz, że dane te oraz dokumentacja medyczna nie będą udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem j.w. Centrum Zdrowia Agvita w celu obsługi zapisu na wizyty).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 **Zbierane i przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres e-mail, datę urodzenia; adres zamieszkania (tylko w przypadku zdalnego zakupu konsultacji telefonicznych/lub sporządzania faktur).

Pin It