Od 15 czerwca zapraszamy do nowego gabinetu na ul. Promienistej 6 (Gabinety Specjalistyczne Agvita)